5D Mühendislik – Müşavirlik

Kuruluşundan bu yana yurt içi ve dışı projelere çözümlemeler üretmekte ve nitelikli fiziksel çevreler tasarlamaktadır. Uluslararası projelendirme ve şantiye tecrübesine sahip mühendislerimiz Türk Rus standartlarına göre yurtiçi yurtdışı projeler üretmektedir.

Ekibimiz

Şirket yönetimi ve ekibimiz tüm çalışmaları “Proje Hizmeti verilen tesisin ve tesiste çalışan insanların can güvenliğinin, doğru ve uluslararası standartlara uygun bir projenin hazırlanmasına bağlı olduğu” bilinciyle yürütürler.

İzamettin ÇINAR

İnşaat Mühendisi
KurucuErhan BULUT

Tasarım ve Çizim


Şaban ALTUNBAŞ

Bilişim Uzmanı


Elif ÇINAR

Stajyer İnşaat Mühendisi

Şirket Profili

Şirket Profili 2000 yılından günümüze statik proje hizmeti veren kuruluşumuz 2014 yılına kadar CNR MÜHENDİSLİK ve KUTUP MÜHENDİSLİK olarak ayrı ortaklıklar ile , 2014 yılından sonra 5D MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. adı altında faaliyetine devam etmektedir. Faaliyetimizin ana temasını STATİK PROJE yapımı oluşturmaktadır. Yerli ve yabancı birçok firma ve kurumun işverenlik yaptığı, taşıyıcı sistemi, ÇELİK, BETONARME olan çok sayıda yapının statik proje hizmeti tarafımızdan başarıyla tamamlanmıştır. Şirketimizin kurucuları 1996 Erciyes Üniversitesi mezunu İzamettin ÇINAR ve 2000 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu İsmail UÇMAK 5D Mühendislik Müşavirlik şirketimizin Yönetim Kurulu görevini yürütmektedir.

Hakkımızda

Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı ve Mimari disiplinlerde proje tasarımı ve danışmanlık hizmetleri veren 5D MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.‘ nin temelleri 2000 yılında atılmıştır. Kuruluşundan bu yana yurt içi ve dışı projelere çözümlemeler üretmekte ve nitelikli fiziksel çevreler tasarlamaktadır. Konut ölçeğinden kent ölçeğine uzanan, çeşitli kullanıcı ve fonksiyonlara yönelik yaratıcı, estetik, uygulanabilir, ekolojist çözümler üretir. Tüm disiplinleri tek bir çatı altında bir araya getiren çalışma yapısı ile disiplinler arası koordinasyonunu etkin bir biçimde sağlar ve projelerde disiplinler arası bilgi akışı problemlerinden doğabilecek aksaklıkları en erken safhalarda öngörerek minimize eder Uluslararası projelendirme ve şantiye tecrübesine sahip mühendislerimiz Türk Rus standartlarına göre yurtiçi yurtdışı projeler üretmektedir.

Misyonumuz

Üretilen proje çözümlerinde yaratıcılık, mühendislikte çözüm odaklı, tutarlı, dürüstlüğe ve standartlara uygun teknik yaklaşım ile optimum çözümler üreterek, Estetik,Ekonomik ve Emniyetli çevrelerin tasarlanmasıdır. Sürdürebilir ve farklı projeleri ile sektöre hizmet veren 5D MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ çevreye, insana ve geleceğe değer katan birçok başarılı projeye imza atmaktadır. Hizmet verdiği tüm projeleri Sürdürülebilirlik, Verimlilik ve Kalite ilkeleri ışığında tasarlamış, yaşama katkıda bulunmuştur Proje yönetim sürecinde projenin ortağı gibi aksiyon alıp, tüm riskleri öngörerek, maksimum kalite düzeyinde ve maksimum detayda tam bir takım çalışması yürütür. Yatırımcının/işverenin iş hedefi geleceğini net bir şekilde görmesini, projesini planladığı maliyet ve süre sınırlarında, arzu ettiği kalite standartlarında tamamlamasını sağlayacak stratejik kararları zamanında almasını temin etmektedir.

Amacımız

Tüm projelendirmelerde yetkin mühendisleri, yaratıcı özgün proje tasarımcıları, mimarları, gereken tüm teknolojik donanımı ve lisanslı proje tasarım yazılımlarıyla, sektörde kalite lideri olmaktır. 5D MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. tüm mevzuat ve şartlar da dâhil olmak üzere ulusal, istendiğinde uluslararası teknik standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun, çözüm ortaklarının ekonomik, uygulanabilir ve ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verecek nitelikte proje gereksinimlerini, planlanan maliyet ve süre sınırları çerçevesinde, arzu edilen kalite standartlarında tamamlanmasını sağlayarak sektörün tüm aktörleri tarafından güvenilir bir marka oluşturmaktır. Şirket yönetimi ve ekibimiz tüm çalışmaları “Proje Hizmeti verilen tesisin ve tesiste çalışan insanların can güvenliğinin, doğru ve uluslararası standartlara uygun bir projenin hazırlanmasına bağlı olduğu” bilinciyle yürütürler.

Hedefimiz

“DOĞRU YAPILAN İŞ, YENİ BİR İŞ GETİRİR” bilinci ile kalitemizi; işverenlerimiz, mal tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla üst basamaklara çıkarmayı amaçlıyoruz